زمان بندي اجراي برنامه ها

 

نام برنامه

نام سخنران

شروع

پایان

افتتاحیه

قرائت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران

۸:۳۰

۸:۴۵

سخنرانی جناب آقای دکتر خوانساری رییس محترم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس همایش

۸:۴۵

۹:۰۰

سخنرانی جناب آقاي مهندس سجادي معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

۹:۰۰

۹:۱۵

سخنرانی اول

سخنرانی جناب آقاي دكتر محمد حسام تدين دبیر علمی همایش

۹:۱۵

۹:۳۰

پذيرايي

ارائه مقالات به شکل پوستر

۹:۳۰

۱۰

نشست اول

 

 

 

 

سخنراني اول

مهندس محمود خالقی

(رئیس پژوهشکده امنیت، مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

۱۰:۰۰

۱۰:۴۵

سخنرانی دوم

دكتر محمد حسام تدین

(مدیر گروه فناوری امنیت اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

۱۰:۴۵

۱۱:۳۰

سخنراني سوم

دکتر رضا عزمی

(عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا)

۱۱:۳۰

۱۲:۱۵

سخنرانی چهارم

دکتر ابوذر عرب سرخی

(مدیر گروه ارزیابی امنیت، مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

۱۲:۱۵

۱۳:۰۰

نهار و نماز

۱۳:۰۰

۱۴:۱۵

نشست دوم

سخنراني پنجم

دکتر بیات سرمدی (هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف)

۱۴:۱۵

۱۵:۰۰

سخنراني ششم

مهندس بهرامی (شرکت حصین ایمن و بازار برنامک های کاربردی مایکت)

۱۵:۰۰

۱۵:۴۵

سخنرانی هفتم یا ميزگرد

۱۵:۴۵

۱۶:۴۵

 

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background